Postbus 781 2700 AT Zoetermeer
Telefoon: +31(0)79 3312582
Telefax: +31(0)79 3312737
Email: info@juridischbureau-AJ.com

Juridisch- en Financieelbureau AJ is een service verlenende organisatie die haar diensten aanbiedt aan:

 • Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB);
 • ZZP-ers
 • Verenigingen;
 • Stichtingen;
 • Particulieren.

Onze dienstverlening kan worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen te weten:

I. Juridische dienstverlening

 • Arbeidsrecht
 • Sociaal Verzekeringsrecht
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Ondernemingsrecht
 • Privaatrecht
 • Contractrecht
 • Economisch- en Fiscaalrecht
 • Mediation
 • Tuchtrecht

II. Administratieve- en Fiscale dienstverlening:

 • Financiële (Bedrijfs-) administraties
 • Loonadministraties
 • Alle vormen van belastingaangiften
 • Bedrijfseconomische en Fiscale adviezen

Vermelde werkzaamheden worden in nauw overleg met de opdracht-gever(s) als maatwerk uitgevoerd. Voor eventuele informatie en / of advies kunt u bellen met het nummer 079-3312582. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via het hierboven vermelde faxnummer of emailadres.